بیوگرافی سفیر

مشخصات پرسنلی و سوابق کاری  

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان

 

الف) مشخصات فردی:    

نام:محمد تقی

نام خانوادگی:صابری

تاریخ تولد:7 مرداد 1347 ( 29 جولای 1968)

وضعیت خانوادگی:متاهل- دارای دو فرزند

ب) تحصیلات:

کارشناسی تاریخ از دانشگاه خوارزمی تهران- 1373

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه تهران-1379

ج) سوابق شغلی:

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ازاسفند 1397و معاون اداری و مالی وزیر امور خارجه

از بهمن 1396 تا کنون معاون اداری و مالی وزیر امور خارجه

1395-1396 مدیر کل طرح و برنامه ریزی منابع انسانی وزارت امور خارجه

1393- 1395 دستیار معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه

1390-1393 مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان نوسازی و توسعه مدارس وزارت آموزش و پرورش

1388- 1390 معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش و پرورش

1386-1387 معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1384-1386 مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزش و فنی و حرفه ای

1378-1384 معاون برنامه ریزی، آموزش منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش

 آشنایی با زبان های خارجی:

انگلیسی 

عربی (مقدماتی)